AYURVEDA

Livets videnskab

 

Natha’s grundige og dybdegående Ayurveda kursus lærer os hvordan vi skal forstå os selv, gennem vores kropsbygning og det vi tænker og føler. Ayurveda er det ældste medicinske system, vi kender til. Ayurveda har til formål at skabe balance i vores liv, således at vi bevarer et godt helbred på alle niveauer af vores væsen; fysisk, energetisk, emotionelt, mentalt og spirituelt. Alle disse aspekter er ifølge Ayurveda indbyrdes forbundne på måder, som vi i moderne vesterlandsk medicin ikke fuldt ud forstår.

 

Den Ayurvediske ‘Livsvidenskab’ viser dig, hvordan du lærer din egen konstitution at kende. I Ayurveda traditionen kaldes det ‘doshas’ og der er tre af dem; kapha, pitta og vata. Vores konstitution bestemmer, hvad vi skal gøre for at få balance i vores helbred ved hjælp af urter, meditation og særlige teknikker, der kaster lys på vores indre processer, – og netop dette er en aktiv del af kurset.

Ayurveda deler en dyb indsigt i anvendelsen af urter, ikke bare medicinske urter men også urter for personlig udvikling og dybere indre transformation. For eksempel er der urter, der hjælper os med at overvinde sundhedsmæssige udfordringer eller igangsætte indre healingsprocesser. Traditionel urtemedicin er ekstremt kraftig og kan endda starte healingsprocesser på det psykiske niveau. Dette skyldes urternes naturlige psykotropiske effekter, der virker gennem energi resonans.

New course starting in September 2021

 

Day and time is coming soonCopenhagenENG

 

 

PRAKTISK INFO

Ayurvedakurset varer 2 timer pr. gang. Undervisningen består af både teori og praksis. Ayurvedisk livsfilosofi, urtemedicin, guidet Ayurveda praksis og meditationer. Du kan tage Ayurvedakurset uafhængigt af de andre kurser eller du kan kombinere det med de grundlæggende kurser i meditation, yoga eller tantra. Ayurvedakurset kører over flere moduler og niveauer og undervises af en certificeret Ayurveda lærer under AIFYM.

En passende del af programmet bruges på at hjælpe deltagerne med at forstå og lære at praktisere resonansmedicin.

Det lærer dig at forstå dig selv gennem din kropsbygning og det du tænker og føler. Ayurveda er det ældste medicinske system, vi kender til.

HVAD LÆRER DU PÅ DETTE KURSUS?

  • Viden om adskillige urters medicinske kvaliteter. Vi kommer desuden til at træne vores evne til at opfange urters subtile virkning. En færdighed, der starter med at lære om de 6 smage i Ayurveda og gradvist opfatte kvaliteten af forskellige urter.

  • Forstå din egen konstitution vata, pitta eller kapha, hvilket vil hjælpe dig til at komme i balance, via kostvalg, vaner osv, der passer til din specifikke konstitution.
  • Forstå de 6 smage og hvordan de påvirker os og hvordan de kan bruges til at balancere vores konstitution
  • Forstå en række sygdomme og hvordan de opstår
  • Forstå vores cyklus
  • Dybdegående studier og udforskning af hvordan vi hver især er sammensat og på den måde kan vi forstå forskelle og ligheder med de 3 hoved- konstitutioner (doshas). Denne selvudforskning er både åbenbarende og sjov,
  • Meditation med forskellige vismænd fra Ayurvedatraditionen, hvor vi lærer at forbinde os med visse gavnlige kvaliteter, som vi så kan assimilere.

Om læreren

Richard har studeret Ayurveda i de sidste 7 år. Han har en omfattende viden om planter og urter fra sin University Master degree i Agronomi med speciale i medicinske urter. Han er desuden certificeret som underviser i Ayurveda under AIFYM. Han har arbejdet som terapeut og yogalærer i over 10 år.

GODT AT VIDE

Alt vibrerer

Det yogiske doktrin om energi bruges traditionelt i de østerlandske undervisningssystemer og sundhedsdoktriner til at komme i kontakt med vores ‘indre power’ eller Qi / Chi. Hvis “alt er energi ”, som Einstein fremsatte med følgende formel (E = MC2), så må dine tanker, følelser og selv din psykes substans også være en form for energi med en umålelig vibrationsfrekvens. I den grundlæggende træning introduceres du til de psykiske kraftcentre (chakras), meridianbanerne (energibaner) og generel yoga-anatomi. Sammenhængene forklares, hvilket kan hjælpe dig med din træning, så du gradvist kommer til at beherske dit sind, din krop og dit energisystem indtil du opnår noget nær perfektion.

Selvudviklingens Spiral

Selvudvikling er lidt ligesom en vindeltrappe. Du møder de samme elementer på hvert niveau, men i en ny form. Hvis vi tager balance som eksempel; på det første niveau er den fysiske balance et kriterium for at kunne komme til det næste niveau, hvor energimæssig harmoni giver dig fred i sindet og følelsesmæssigt overskud, hvilket så igen kan føre til intellektuelle og kreative inspirationer og derefter fører dig videre til intuitive oplevelser og spirituel selvindsigt. Og det er meget mere kompliceret end dette. Ofte er der en dynamisk udveksling mellem de forskellige niveauer. Det er dog en god vejledende illustration til at vise, hvad der menes med ‘at gå dybere’ i den yogiske træning; det er når vi bevæger os fra overfladen, som er kroppen, og går dybere til psyken og til chakraerne.

Spirituel bjergbestigning

Vi oplever yoga som en slags spirituel bjergbestigning. Du er bjergbestigeren. Din fremdrift på bjergskråningerne er den gradvise fremgang i selvbevidsthed og beherskelse af dine indre kræfter. Der er ikke noget, der er tilfældigt. Alt er energi. En sand yogi vil altid bestræbe sig på at mestre sin krop og sin følelsesmæssige og mentale energi, for at bruge det til det mål han eller hun har sat sig. I yogakurset udrustes du med det mest avancerede yogaudstyr og du lærer teknikker fra erfarne ‘bjergbestigere’, så du med tiden kan bestige de mest fascinerende bjergtoppe. Det kalder vi avanceret mennesketeknologi; virkeliggørelsen af vores naturlige indre potentiale.

Want to try our courses?