ESOTERISK INTEGRAL YOGA

Et Intensivt Studie af den yogiske videnskab & Spiritualitet for at virkeliggøre menneskets Potentiale

Yoga er meget mere end fysiske øvelser

 

…og de mentale, emotionelle, psykologiske og andre effekter er meget mere videnskabelige og pålidelige, end de fleste er klar over.

For det meste betragter folk, der dyrker YOGA, det kun som en slags gymnastik til kroppen, og de kan ikke se, hvad der rækker udover dette.

I Vesten er yoga et marketingsprodukt. De lover dig, at hvis du dyrker yoga; denne gymnastik i mærkelige stillinger, så taber du dig, styrke kroppen og på mystisk vis opnår du også “indre fred og harmoni og kommer til at leve et lykkeligt liv”.

Men desværre har de fleste moderne “yoga” former mistet det, der virkelig skaber ægte livsændrende effekter.

Dette yogakursus er ikke “yoga” som andre steder, – det handler ikke kun om at stå i mærkelige stillinger iført trendy yogatøj på smarte yogamåtter.

Det er et sæt redskaber, der giver os mulighed for at opnå virkelig transformation og andre høje mål.

Der er to primære årsager til at vi tilbyder det ESOTERISKE INTEGRALE YOGA kursus:

 

 1. At give de mest effektive teknikker og viden fra de ægte YOGA systemer til at fremskynde den spirituelle udvikling og evolution (virkeliggørelse af menneskets potentiale)
 2. At fjerne misforståelser, hvor man kun anser yoga for at virke på den fysiske krop som en slags gymnastik

YOGA betyder BEVIDST accelereret evolution. Vores spirituelle udvikling fremskyndes gennem systematisk praksis, der vækker og aktiverer menneskets latente potentialer i os.

YOGA kan også defineres som EVNER OG INTELLIGENT HANDLING – når vi bruger vores iboende ressourcer intelligent og effektivt. For eksempel er en trænet yogi i stand til at forstærke og give energi til sit mentale fokus, som han bevidst kan dirigere hen imod opnåelse af højere mål.

Yogakurset har en videnskabelig tilgang til at studere yoga. Ved hver kursusgang præsenteres teori, og derefter vejledes kursisten til gennem deres egen erfaring med yoga, selv at vurdere effekten.

De YOGA teknikker, der gives i dette kursus, er lette nok til at alle kan praktisere dem, men når de udføres korrekt, fremkalder de virkeligt livsændrende resultater.  

Hvem har glæde af yogakurset

1. Folk, der interesserer sig for livets “dybere ting”

Folk, der er interesseret i livets mening og svaret på eksistentielle spørgsmål som “Hvem er jeg, Hvorfor er jeg født, Hvad er meningen med mit liv, Hvor kommer jeg fra, Hvad sker der med mig, når jeg dør?”

2. Seriøst spirituelt søgende

Folk, der ønsker at fremskynde deres spirituelle vækst og udvikling, at lære de mest effektive teknikker og metoder, som blev brugt i de ældgamle hemmelige spirituelle retninger og derved opnå de højeste spirituelle mål.

3. Folk, som er vækst-orienterede

Folk, der er interesseret i at lære metoder til at opnå bedre helbred og velbefindende, til at øge kreativiteten og mentale færdigheder, samt at realisere deres fulde potentiale.

De fleste, der studerer i Natha, kommer fordi de søger ægte viden og virksomme metoder til at opnå transformation eller andre specifikke mål. De fandt så ud af, at “yoga” og “meditation” hjælper dem, med at opnå disse mål.

Resultaterne taler for sig selv, hvilket er grund til at mange af dem, der underviser eller studerer i Natha har praktiseret i mere end 20 år og stadig transformerer sig ved at praktisere!

Hvordan er dette yogakursus anderledes?

Designet til længerevarende spirituel udvikling

Nathas kurser er ikke som et drop-ind hold i andre yoga studios – du kommer ikke bare for at “gøre det samme” som læreren.

Du lærer, hvordan alle teknikkerne virker, så du kan gå hjem og praktisere, så du opnår de ønskede resultater. Du er derfor ikke afhængig af din lærer eller dit hold, for at opnå resultater.

Kurserne er struktureret med kontinuitet og progressiv læring; hver kursusgang bygger videre på den forrige.

Det er en retning, der bidrager med læring og forbedring gennem hele livet; vi kalder det “vedvarende transformation”.

Understøttet af moderne videnskab

Teknikkerne og begreberne udforskes også fra den moderne videnskabs synsvinkler, – i den grad teknologien nu om dage formår at måle og studere de effekter, der opnås gennem yoga.

I kurset finder du forskning og studier indenfor felter som biologi, anatomi, psykologi, fysik (mekanik, elektromagnetisme, bølgeteori), neuroforskning og endda kvantefysik.

Yoga kræver ikke, at man tror på det, for at virke! Du kommer selv til at opleve effekten gennem din egen erfaring.

Det er ikke nødvendigt at “tro” på noget, hverken på Chakras, Nadis, Prana, energi strømme eller nogen af de andre ting, du lærer om.

Hver eneste begreb i kurset bekræftes af din egen erfaring. Kurset er designet, så du selv kan erfare de fænomener og effekter, der beskrives.

Yogakurset er ikke forbundet med et bestemt dogme eller en religion (folk fra alle baggrunde kan praktisere yoga)

Ingen af de YOGA systemer der undervises i, især ikke HATHA YOGA, behøver være knyttet til en religion.

Både troende (uanset hvilken religion) og ikke troende eller ateister, kan opnå succes, når de praktiserer de forskellige YOGA systemer og metoder, samtidig med at de overholder deres sande religiøse forskrifter.

Vægt på effekter, der går udover det fysiske

Nogle kursister beskriver den yoga, der udføres i dette kursus, som “en mere meditativ tilgang til yoga”.

Nogen siger, at det er “lettere at gøre sindet stille og fokusere på indre oplevelser” og at det er som at “bruge kroppen til at forbinde sig med sindet og følelserne”.

Sammenlignet med andre yogastudios, er den mest almindelige forskel, kursisterne lægger mærke til opmærksomhedsfasen efter hver teknik, og den fuldkomne yogiske afspænding, der afslutter hver yogasession. De beskrives begge udførligt nedenfor.

Intensivt studie af de universale love og principper

I kurset studerer vi intensivt de grundlæggende mekanismer i universet – for eksempel, Loven om Resonans, Loven om Rytme og Loven om Polaritet.

Den første universelle Lov vi studerer, er Loven om Resonans, der er grundlaget for virkningen af alle teknikker og metoder.

Livsændrende transformationer fremskyndes

Med øget selvbevidsthed, som kursisten udvikler gennem yogapraksis, opnås øget klarhed og erkendelse omkring effekten af deres handlinger, for eksempel, hvordan kosten og den luft vi indånder, påvirker vores mentale og følelsesmæssige tilstand.

En ting, vi ofte hører fra vores kursister, er at de “naturligt” og helt spontant stoppede med at ryge kun få uger eller måneder efter at de startede på kurset, selv i tilfælde hvor de havde kæmpet med at stoppe i årtier.

Vi garanterer selvfølgelig ikke at disse virkninger vil ske, da de afhænger af mange individuelle faktorer. Men vi kan med sikkerhed sige, at de livsændrende transformationer viser sig hurtigt, hos dem der praktiserer med dedikation og entusiasme, – det ser vi hele tiden!

Hvordan det foregår

Trin 1: Holdet

Det første år varer en session 2 timer og består af henholdsvis teori og praksis.

Teori (ca. 30 minutter) om forskellige emner: det første år undervises i Loven om Resonans, effekten af hver enkelt yogastilling, universets grundlæggende love.

Praksis (ca. 90 minutter) består af 3 faser:

1. Indledende opmærksomhedsfase og opvarmningsøvelser

Yogapraksis begynder med en indledende opmærksomhedsfase og opvarmning, der aktiverer de gavnlige subtile energier (både psykiske og mentale), der findes i personen.

 Disse øvelser “opvarmer” og strækker også musklerne moderat, øger deres fleksibilitet og forbereder blidt kroppen til at kunne udføre de forskellige ASANAS stillinger.

2. De grundlæggende YOGISKE teknikker

Praksisdelen indeholder asanas, pranayama, meditation og andre teknikker, som undervises i kurset.

 

 

Efter hver teknik, er der en opmærksomhedsfase på 1-2 minutter, hvor vi så dybdegående og opmærksomt, som muligt observerer effekten af teknikken.

Dette giver mulighed for at vi gradvist kan udvikle evnen til at være opmærksom på dybere og dybere niveauer af vores væsen, herunder det der kaldes “Chakras”, Prana (den vitale livskraft), og andre fænomener, der for de fleste er usynlige, fordi de har en underudviklet opmærksomhedsevne, der er ude af stand til at opfatte disse subtile strukturer.

3. Den fuldkomne yogiske afspænding 

Den fuldkomne yogiske afspænding afslutter hver praksis session. Første del er en aktiv, bevidst afspænding af hele vores væsen, derefter en “bevidsthedsudvidelse”.

Denne kombination af vågen opmærksomhed samtidig med afspænding krystalliserer effekten af den forudgående praksis og giver mulighed for, at vi kan tage de gavnlige effekter med os ud i livet.

Trin 2: Individuel Praksis

Vi opfordrer kursisterne til at vælge de teknikker og metoder, der er til størst gavn og glæde for dem.

Når kursisterne har lært mekanismerne bag de teknikker de har fået på holdet og kender effekterne, kan de frit vælge dem de foretrækker at fortsætte med derhjemme.

Det er kursisten, der bestemmer hvad han vil praktisere, – I kurset opnår kursisterne den nødvendige viden, forståelse og træning for at de selv kan vælge de teknikker og metoder, der er mest effektive for dem.

Der er teknikker, som er bedst til at forbedre mental koncentration, andre giver dybere afspænding og andre igen sørger for hurtig regeneration og healing.

Kurset er en forberedelse til at kursisterne selv kan foretage et intelligent valg angående hvilke asanas (yogastillinger) og hvilke meditationsteknikker, de vil praktisere dagligt for at opnå de specifikke resultater og transformationer, de ønsker.

Trin 3: Transformation

Effekterne af de teknikker der læres på kurset indbefatter:

 • Gradvis vækkelse af intuitionen
 • At forstå kropssproget
 • Evnen til at “mærke” hvad vi virkelig har brug for i nuet
 • Genoprettelse af det gode humør, dynamik og livsglæde (også selvom den synes at være forsvundet)
 • Genoprettelse af vores spirituelle mening i Universet
 • Opmærksomhed og kontrol over den mentale energi og det kreative potentiale

Kursisterne fortæller om andre fordele:

 • Forbedring af sociale og intime forhold. Når vi forstår os selv bedre, har vi øget empati, medfølelse og forståelse for andre
 • Øget effektivitet i anvendelsen af mentale og kreative energier (bedre fokus og mental klarhed)
 • Fjernelse af indre spændinger og blokeringer, både fysisk, mentalt og emotionelt
 • Øget energiniveau og positive tilstande (lykke, glæde, entusiasme)
 • Dybere afspænding i hverdagen
 • Bedre søvnkvalitet

Andre praktiske informationer:

Det første år varer en session 2 timer, fordelt på ca. 90 minutters praksis og ca. 30 minutters teori.

Der er 46-48 kursusgange på et år, 1 gang om ugen med sommerferie i august. I september starter vi op igen med næste årgang.

Alle nye starter på 1. år, det er ikke muligt at springe år over, eftersom undervisningen bygger videre på det grundlag, der er lagt de forudgående år.

Deltag i både Yoga og Tantra 1. år og få 50% rabat på Tantrakurset. Denne rabat gives, fordi de første 18 måneder på de to kurser dækker over en del af de samme grundlæggende emner (chakras, asanas, pranayama, osv). Efter 18 måneder begynder indholdet at dække meget forskellige områder, og derfor betales hvert kursus for sig.

1. års holdet er åbent for tilmeldinger indtil vi starter på Laya Yoga initieringen (typisk i april). Efter at denne exceptionelle initiering er givet, lukkes holdet for nytilkomne.

Dem, der bliver interesseret i at tilmelde sig senere end april, må så vente til det næste 1. års hold starter i september.

Hvad lærer du i kurset

Hatha Yoga

Stræber efter fuldkommen kontrol over kroppen, sundhed og de vitale energier – baseret på at opnå balance mellem menneskets grundlæggende solare (+) og lunare (-) polariteter

Jnana Yoga

YOGA for sammensmeltning (fusion) med sindets højere energier, vækkelsen og forstærkelsen af skelneevnen

 

Bhakti Yoga

YOGA for universal kærlighed, selvopofrelse og dedikering til det Højeste

Raja Yoga

YOGA for sammensmeltning med det kosmiske mentalplan, hvilket forstærker de mentale evner, giver kontrol over mental uro og vækker det 3. øje (Ajna Chakra)

Tantra Yoga

YOGA for ekstrem bevidsthedsudvidelse, heriblandt for eksempel gennem transmutering og sublimering af det kreative seksuelle potentiale

LAYA Yoga

YOGA for fuldkommen sammensmeltning med visse uendelige sfærer i Universet

Mantra Yoga

YOGA for at komme i resonans med forskellige subtile energier i Universet ved hjælp af bestemte lydfrø

yantra Yoga

YOGA for telepatisk sammensmeltning med visse energier eller kraftsfærer i universet ved hjælp af specifikke præcise geometriske figurer

Karma Yoga

YOGA for at bringe sig i samklang med det Højeste gennem handling

Kundalini Yoga

YOGA for at vække og rejse den enorme kraft, der ligger latent ved roden af rygsøjlen i MULADHARA CHAKRA

Du lærer også om:

 • Teknikker til at udvikle mental koncentration, kreativ imagination, meditation og at fjerne stress
 • Metoder til afspænding og regenerering: både fysisk og mentalt, hvilket hjælper til at genetablere sundhedstilstanden, vitaliteten, og den indre balance og harmoni. Lektionerne om metoder til healing ved hjælp af de subtile åndedræt (PRANA) giver meget nyttig og ekstremt effektiv information
 • Farver og deres komplekse effekt på mennesket (for eksempel virker den blå farve antiseptisk, og hvordan kreativiteten vækkes under påvirkning af sollys)
 • De erotiske energiers dynamik og seksualitet set fra et yogisk perspektiv
 • 100% naturlige metoder til at fjerne giftstoffer fra kroppen
 • Anvendelse af medicinske urter til at helbrede visse sygdomme samtidig med praktiseringen af bestemte YOGA teknikker og ASANAS, der har en gavnlig effekt i behandlingen af forskellige sygdomme*
 • Avancerede former for Yoga fra ældgamle hemmelige retninger, herunder Svara Yoga, Meridian Yoga, Tibetansk Yoga, Kalachakra Tantra og Mahavidya Yoga (De 10 Store Kosmiske Kræfters Yoga)

 

*ansvarsfraskrivelse: vi hævder IKKE at yde professionel lægebistand. De teknikker og gode råd, der præsenteres i kurset, er IKKE ment som erstatning for professionel undersøgelse og behandling af en praktiserende læge. Hvis du lider af sygdomme, bedes du venligst opsøge en læge.

Year 1 Yoga Course 

Thursdays 17.00 – 19.00 with Rebecca Verner (Starting 23/9)CopenhagenENG
Mondays 19.30 - 21.30 with Erotina Larsen (Starting 20/9)CopenhagenDAN
Wednesday 19.30-21.30with Minodora & Arthur (Starting 22/9)ÅrhusENG
 

 

*Alle klasser er åben til Marts 2021.