Sign up now

ESOTERISK TANTRA YOGAKURSUS

Natha’s dybdegående tantrakursus løber over flere moduler. Det er basen for enhver der ønsker at møde livet med åbne øjne! Få dyb indsigt i tantrisk erotik, energilære, tantra yoga, tantrisk livsstil og ikke mindst i dig selv. Prøv vores intro-workshops eller spring direkte ud i det.

TANTRA

ESOTERISK TANTRA YOGAKURSUS

På tantrakurset lærer du om personlig udvikling, energi og bevidsthed, chakraer, kærlighed og parforhold samt tantrisk erotik.
Du får en “værktøjskasse” med metoder til at arbejde med energi og til at lære dig selv bedre at kende. Hver kursusgang varer 2½ time, én gang om ugen, hvoraf ca. 90 – 105 min. er tantrisk yoga og energiarbejde og ca. 45 – 60 min. teoretisk undervisning. Hver uge modtager du skriftligt kursusmateriale med detaljer angående teknikkerne, tantrisk livsfilosofi og anden supplerende information. Du undervises af erfarne tantralærer, der har brugt dette læresystem i årevis, som en væsentlig del af deres egen selvudviklingsvej.

 

NEW Meditation course - Fall 2020

Common start up for all courses in 14 - 20 September

Copenhagen 

Monday 19.45 - 21.45 (Sahajananda - English)

*All classes are open till march 2021.

Gratis Introworkshops

Cirka en gang om måneden byder vi dig indenfor til en gratis introworkshop i alle de byer, hvor vi har nystartede kurser.
Det er både en mulighed for at se stedet og møde nogle af lærerne som afvikler kurserne i den nye sæson.
Alle kurser er som udgangspunkt åbne indtil marts måned, med mindre de er overbookede.
Find de næste introworkshops i vores eventkalender!

GET READY TO CELEBRATE!

and to enjoy life to its fullest …

Tantra is not celibacy!

Tantra is a way of cultivating awareness, to enhance your inner power and appetite for life. It is a way to celebrate life, and gradually abandon any kind of ‘celibacy’. It is a way to get inspired, to enrich new perspectives and develop our inner talents and natural gifts beyond any imagination.

Relax into life

We often tend to retreat in rejections or contractions, when life becomes ‘too much’. We have been taught that it is the only way, and so it seems until we allow a deeper knowledge and experience with ourselves to dawn. A new range of possibilities to rise in the light of awareness and a natural state of deep relaxation of mind, body and heart.

learn to embrace it all!

Tantra is the way of embracing life in a deep-felt openness and awareness, a teaching of how to stay always ‘here and now’, no matter what is happening and how it is happening. It is an active admiration of life and nature, where no aspect is declined:  inner or outer, up or down, joy or sorrow, laughter or cry, distance or intimacy, trust or doubt, shadow or light, energy or consciousness. And yes, we can learn to embrace it all…and to experience it again and again in every moment.

Den tantriske tilgang til livet…

Tantra er en livsstil, som lærer os at møde alt i livet med åbne øjne, i fuld bevidsthed. Det er en videnskab om hvad det vil sige at være menneske på alle områder af livet, i dagligdagen, på arbejde og i parforhold, under indre bevidsthedsrejser og peak experiences, fra vores måde at trække vejret på til den måde vi går, står, spiser, sover og elsker på, fra opfyldelse af vores mest grundlæggende behov til realisering af vores højeste visioner, hjertets aspirationer og åbenbaring af Selvet.

I det tantriske livssyn er alt forbundet med alt, og derfor er livet selv en spirituel vej, hvor der ikke er noget som er “tilfældigt”, alle vores oplevelser har en dybere mening og en livslektie. Det guddommelige er tilstede overalt, men vi har glemt hvordan vi åbner øjnene og ser virkeligheden uden filtre og masker. Så længe vi er indfanget i sindets labyrint oplever vi os selv som værende fyldt med begrænsninger, frygt og adskilthed. Den spirituelle vej er en vej mod større og større indre frihed, overvindelse af forhindringer, vækkelse af bevidstheden, ren væren og et liv levet direkte fra hjertet. 

CURRICULUM

På niveau 1 i tantra kurset studerer vi grundlæggende tantriske principper og den subtile anatomi bag det menneskelige energi,- og bevidsthedssystem, de 7 grundlæggende niveauer (chakraerne). Denne “kortlægning” af os selv og hvordan vi fungerer som mennesker er et vigtigt fundament i tantra. Efter det første grundlæggende modul, dykker vi ned i hvert chakras fascinerende univers i 5-6 uger og hver kursusgang består af ca. 90 minuters praksis i form af yoga, meditation og andre øvelser samt ca. 60 minutters teori, diskussion samt q&a.

“Kend dig Selv og du vil kende hele universet og alle dets mysterier” stod der skrevet på indgangen til Delphi templet, og det er udgangspunktet for enhver indre transformation, når vi gerne vil ændre noget i vores liv. Med moderne visdomsord: “Hvis du gerne vil have at noget skal være anderledes, så er du nødt til at gøre noget som er anderledes”, men desværre ender vi ofte med at gøre præcis de samme ting og gamle tankemønstre og dårlige vaner kan være svære at give slip på.

Gennem chakra systemet lærer vi at forstå hvorfor vi tænker og handler som vi gør, hvordan vi giver slip på “old stuff” og hvordan vi vækker energier, evner, kvaliteter og karaktertræk, som i øjeblikket ligger dybt i dvale. Ultimativt fører den spirituelle rejse gennem chakraerne til dyb selvkundskab og åbenbaring af Selvet, den rene bevidsthed som transcenderer sindet og alle begrænsninger.

CURRICULUM LEVEL 1

Level 1 takes a year – but the journey does not stop here!
The course lasts over 10 years with over 10 levels full off unique revelations.
We only show level 1 here as the sheer volume would become overwhelming!

MODULE 1: Core teachings & basic tantric practices

Mapping the human energetic system, subtle anatomy and energy work Power of polarity, Shiva/Shakti, understanding femininity and masculinity The law of attraction based on resonance & other tantric principles

MODULE 2: Vital life force & the root spine chakra

Asanas, techniques & meditations for activating Muladhara chakra Importance of vitality, grounding, stability, latent potential – Kundalini Shakti Predominant level of consciousness, inner attitudes & limitations

MODULE 3: Sexuality & the sacral plexus

Asanas, techniques & meditations for activating Svadhistana chakra Importance of sexual continence, creativity, imagination, intense pleasure Tantric eroticism, multiorgasmic man/woman, transmutation & sublimation

MODULE 4: Personal performance, will power & conscious self-development

Asanas, techniques & meditations for activating Manipura chakra Importance of inner alchemy, sublime fire, self confidence, conscious effort Tantric morality, Yama/Niyamas, principle of ego, healthy lifestyle & diet

MODULE 5: Heart based living, emotional balance & the cardio plexus

Asanas, techniques & meditations for activating Anahata chakra Importance of active love, empathy, acceptance, humbleness, generosity Living from the heart on the spiritual path, tantric couple relationships

MODULE 6: Intuition, memory & higher perceptions

Asanas, techniques & meditations for activating Vishuddha chakra Importance of the sense of mystery, intuitive intelligence, art, inspiration Esoteric elements about vibrations, subtle sound – mantras, Akasha Tattva

MODULE 7: Mental power, meditation & the third eye

Asanas, techniques & meditations for activating Ajna chakra Importance of lucidity, discernment, clarity, memory, focus, mental hygiene Meditation & Laya Yoga, creative visualization, principles of mental control

The science of LIFE

Tantra is the science of life, an empirical approach to spirituality, in which all the “theory” is validated by your practice and direct experience. It is not a philosophy but a way of living life. It is not something you know but something you do. Tantra is an ancient spiritual way of living, a system of self development in which all the energies in your life and all your erotic desires are transformed, ravished and harnessed into the fuel for an amazing spiritual development and journey.

Stay in the eye of the storm

Tantra teaches you the secrets of how to live life consciously and ecstatically. How to stay centered in the eye of the storm, when life is raging all around you. And why not say yes to every lesson and experience that life brings you? All people ever regretted is the things they did not do. Never the things they dared to do. It only let them to know, that failures are the stepping stones to transformation…and later on true success. Why not appreciate your life’s challenges for the understanding they bring. Learn not be afraid to be yourself.

Feel the essence...

In essence Tantra is not a technique, but a lifestyle of love; a prayer; a relaxation into the heart to the point, where you generate a space where your lover and you merge no longer only as bodies – but as the fundamental masculine and feminine forces of the Universe. It is the art of experiencing intensely every moment in your life, as if it was the last one.

 

 

What if you could....

What if you could rediscover the innocence of a child, its curiosity and playfulness; and learn again how to enjoy life with the ones we love, applying no schedule in love games. Programs and dogmas inhibit the spontaneous play and tear us from each other, as it tear us from being present to what is… playing along with the perpetual unfolding of events will teach us unimaginable and precious lessons from life.

Discover your sacred erotic dimension

Tantra invites you to discover the sacred dimension of your erotic life. To let your body, heart and consciousness vibrate in ecstatic unison. To discover life as a whole and unveil the godly spark within all human beings. By a special use of all your senses, your sensuality, your mind and spirit you can reach truly mystic experiences. With Tantra as your guiding star your erotic play becomes powerful, effervescent and sacred beyond your wildest dreams.

Lovemaking - a dynamic meditation

Once you engage in the tantric erotic practice, lovemaking becomes a dynamic meditation. In the erotic fusion of the couple springs the union of the feminine and masculine powers, abundantly fueled by the erotic energy and aligned with a higher principle. Nonetheless, all this cannot be attained in one single day. It is a path that requires full commitment. Our passions and desires versus the power to become conscious and lucid are the dynamics of Tantra. The secret sexual practices turn your life into a magic wheel of spiritual progress and self-awakening.

Breath slow, don't lose the flow

It is true that slow breathing enables to prevent ejaculation and prolong lovemaking. Nevertheless, if you do it mechanically you risks losing spontaneity, innocence and the untamed wild side. If the practical mind takes over the control, there is no more room left for enjoyment. Get both the wild passion and the sublime lovemaking by learning the genuine Erotic Tantra as part of our course.

Far beyond the bedroom

Tantra is not an “add on” to your regular sex life. To change how you make love is to change something inside of you. To know yourself and your beloved beyond any of our everyday masks, to courageously overcome your limitations and blockages, to love more than you have ever loved before will take you far beyond the bedroom… Once you’ve began to practice you will get the first-hand experience of expansion of consciousness and become aware of the profound nature of Tantra as a science, a unifying experience of body, mind and heart, and a means by which you realize the mysteries liberating power from all conditioning.

 

Awaken your spiritual heart

In Tantra, sensuality is approached as something deeply sacred. Human connection, sensuality and intimacy are essential experiences that open us up to a rich inner world. The body is a temple offering us an enormous potential of energetic experiences through a great variety of conscious touch, energy games and sensual experiences, and yet we should never forget that what we seek and adore in each other is much more than body or energy: at the heart of any Tantric celebration is always the spirit. It is the spiritual heart connection which truly makes us feel connected. The body, its senses and magnificent aliveness of vibrant energies offer us a great variety of possibilities to connect with each other and with ourselves, to offer pleasure to each other and experience pleasure in our own being; to offer loving presence and to experience love.

Unlimited you…

Tantra is always much more, than what you seem to believe at first. Once you have experienced depth, it will take you even deeper. Once you have experienced intensity, it will only get even more intense … Tantra is much more than incense and acrobatic kama sutra positions. It is more than looking deeply into each other’s eyes. It is even more than making love with increased intimacy and heart connection. It is more than simple stretching exercises, rituals or meditation techniques. It is learning how to access the immense power of the erotic energy and achieving multiple ecstatic orgasms, that will bring about even more profound realizations and allow you to experience directly the nature of consciousness, your essence beyond mind and personality, the core of your own immaculate Heart.

THE IMMENSE DIMENSIONS OF YOUR OWN SUPREME AND GODLY SELF. IT IS THE ACHIEVING OF THE UNLIMITED YOU

SO HOW DO I DO THIS?

Join the Tantra course …

The Tantra Course is a systematic and in-depth core transformation course that gradually takes you deeper into the levels of teachings in Tantra. The techniques and theory, which you get during the course is incredibly effective and based on the ancient tantric system adapted to the pathways of modern life. The tantric teachings are explained on a grounded and often playful way, but also integrates interesting knowledge from modern science.

 

STRUCTURE OF THE COURSE

Tantra itself means “network” and is a vast system of ancient wisdom and understanding of the human life and the human soul. In the course, we have structured this knowledge into levels, semesters and modules, that gradually unfold the whole picture. The fact that Tantra means network shows the ancient understanding that everything is interconnected and no aspect of life can be neglected. Therefore the course will go into all the spheres of human life, including the physical body, health, sexuality, performance, human relations, psychology, philosophy and much more.

A SPIRAL OF LEARNING

The Tantra Course is set to mimic the naturally development of any organism. Frontier scientists have come to believe, that the universe fundamentally is organized according to incredible precise laws and natural algorithms based on sacred geometry, resonance and the holographic principle. In the same way the Tantra Course is designed as an ascending double helix spiral formation (DNA), where each ascending cycle explore even deeper the domains of life, touched upon on the previous levels. In this way the agile student have the opportunity to gradually assimilate and develop him- or herself in all the spheres of his/her life. On each level of the course there is thus a module especially dedicated to eroticism, love and relationships as well as the other fundamental domains of life.

YOUR COMMITMENT AND EXPECTATIONS

A gram of practice is worth tons of theory, therefore we will include various exercises, hatha yoga or meditation in each class. You are also highly recommended to set time aside daily for “homework”, to practice the techniques given in the course, which is what will give you results and make a difference in your life. You will also receive written materials that we recommend you to study at home before each new class. These materials often contain more information, than it is possible to discuss in the class. In the course material there will be detailed descriptions of the techniques you will learn and the effects of these techniques on a physical, emotional, mental and spiritual level.

PRACTICALITIES

We meet once a week for about two hours. Each course includes theory and practice where we do the techniques we have learned so far. The techniques we practice in a group does not contain any form of erotic practices, all erotic exercises are homework. The techniques that we receive in the course starts with the classical yoga techniques, which means that you learn at a basic level the Tantric perspective, and from there gradually developed other methods. The course integrates also some playful group exercises that help one to awaken the heart, overcoming internal barriers and transform. The course is based on continuous transformation and is structured like a school divided in levels, semesters and modules. Your commitment is made either by the month, quarter or semester.

TANTRA LEVEL 1 – Facts

Course structure: The Tantra Course is divided in levels, semesters and modules of in-depth study and practical applications with weekly classes.

Duration: The duration of the weekly classes is between 2 – 2½ hours depending on your location.

Semesters & Modules: Tantra Level 1 consists of 7 modules divided in 2 semesters. Each module consists of 6-7 weekly classes, thus Tantra Level 1 lasts around 12 months including holidays.

Participation: You can decide how many semesters/modules you want to take part in, yet the course is based on continuous participation and gradually introduction to the basics in the tantric system of sacred practices.

First Semester
Module 1: Core teachings & basic tantric practices
Module 2: Vital life force & the root spine chakra
Module 3: Sexuality & the sacral plexus

Second Semester
Module 4: Personal performance, will power & conscious self-development
Module 5: Heart based living, emotional balance & the cardio plexus
Module 6: Intuition, memory & higher perceptions
Module 7: Mental power, meditation & the third eye

After Tantra Level 1 follows Tantra Level 2, 3 and Tantra advanced. Obs! The last chakra module about “Transpersonal psychology & the crown chakra” is included in the first semester of Tantra Level 2.

In Tantra level 1 you will learn about:

 • Mapping the human energetic system of the chakras
 • Basic tantric pathways for modern living
 • Tantric eroticism
 • Methods for heart based living
 • Subtle anatomy and body-energy work
 • The fascinating marriage of science & spirituality
 • Tantric yoga practice (asanas, mudras, bhandas and pranayamas)
 • Tantric forms of meditation and the famous meditation practice Laya Yoga
 • Metaphysics and essential questions in life
 • Polarity, understanding the power of the feminine and the masculine
 • The holographic universe
 • The law of attraction based on resonance
 • Methods of increasing awareness
 • The secrets of Kundalini – our basic potential

What is going to happen in Tantra Level 1?

In the first level we are mapping the entire energetic structure of the human being, giving you a frame of understanding from where you can begin to realize why you are the way you are and why you see the world in a certain way. This self awareness is the basis of any further self development or understanding in Tantra.

We will give you an understanding of the structure of your being from the physical body to the more subtle bodies of the mind and consciousness and go in depth with the chakra system, studying each chakra for 6-7 weeks and the level of consciousness characterizing that chakra, we will give you yoga and other techniques for awakening the chakras so that you can directly experience the life changing perspective of each level of your consciousness.

THE IMMENSE BENEFITS OF TANTRA

Based on 25 years experience with thousands of people, Tantra Level 1 will offer you:

 • A tantric perspective on your life
 • Mapping your own core challenges & qualities
 • More self awareness and a deeper state of relaxation
 • Learning the game of polarity & attraction
 • Ways to build more confidence, power and radiance
 • In-depth insight in your subtle force centers and their psychology
 • An enriched love life and a deeper understanding of your sexuality
 • To awaken your erotic potential and the secret behind the tantric orgasm
 • To ignite your inner power & passion for life
 • More masculine stamina and stand-up power
 • More feminine charm, beauty and awakening your inner Goddess
 • Replacing dry concepts and inhibitions with ALIVENESS
 • Honest heartfelt connections and new meaningful friendships
 • Personal guidance from experienced teachers
 • Increased willpower, discipline and self-control in a relaxed way
 • Effective stress management and emotional balance
 • Deeper insight into intimacy and couple relationship
 • Unique initiations in tantric techniques
 • Inner positive transformations and a deeper feeling of purpose and belonging in your life

Who can participate?

All who are curious! Tantra Intensive Course has participants of all ages, from 18-75 years! You can come alone or with your partner. This course is a journey of self-development and therefore do not require you to be in a relationship. You need no prior knowledge of Tantra, or spirituality, just an open mind and willingness to learn about life’s transformative power!

Should I bring my partner? Can I go alone?

The course is designed for both singles & couples. The weekly classes and all its activities are guided so you will meet and mingle with the other participants. We aim to have an approximately equal number of men and women in our classes in order to create the optimal experience for everybody. In Tantra Level 1 most exercises are first practiced individually.

What should you consider?

Please come in soft, comfortable clothing, and on an empty stomach, as we often do yoga exercises that require you to feel comfortable and relaxed. We have yoga mats and blankets.