ESOTERISK MEDITATIONS KURSUS

Meditation er grundlaget for al selvudvikling og bevidsthedens evolution

Hvis du ønsker at skabe virkelige og varige ændringer i dit liv, er det nødvendigt, at du lærer at beherske sindet.

Meditation er ikke alene god til afslapning og for at vi kan slippe stress og komme mere tilstede i nuet. Det er også en af de mest effektive redskaber til selvudvikling og til at kunne leve det liv, vi ønsker os.

Meditation hjælper dig til at transformere. Når meditation trænes systematisk, øger det selvbevidstheden og giver frihed fra alle ubevidste mentale mønstre og ”blind spots”, der får os til at gentage de samme fejl og falde tilbage i gamle vaner.

Meditation får dig til at fokusere på det essentielle, ved at tage dig hinsides sindet og ind i den rene bevidsthed, hvor du kan udforske dine indre dybder og få svar på eksistentielle spørgsmål som “hvem er jeg?” og “hvad er livets mening?”

Fjernelse af sindets uro er en af de første og tydeligste resultater af meditation, men det er ikke slutmålet, det er kun begyndelsen.

Det dybere formål med meditation er at vække bevidstheden og vores evne til selvbevidsthed. At opdage hvem vi er hinsides sindet og alle begrænsninger. 

Vedholdende meditationspraksis giver adgang til tilstande af kosmisk ekstase; Samadhi, og til åbenbaringen af det Højeste Selv, Atman.

Du bør sidde i meditation 20 minutter hver dag, – medmindre du har alt for travlt, så bør du meditere i 1 time”

Zen ordsprog

 • Lær hvordan og hvorfor meditation faktisk virker, – herunder sindets love og mekanismer, loven om resonans, princippet om superimposition, princippet om grænse og princippet om rytme for at opnå bevidsthedskontinuitet.
 • Mere end bare meditation – kurset giver også teknikker til at optimisere krop og sind, så vi kan opnå bedre meditationer, herunder forskellige yoga asanas og koncentrationsøvelser
 • Systematisk træning giver bedre langtidsudvikling, – ved at bruge teknikker med målbare resultater vil begynderen og fortsætteren trin-for-trin blive ført til meditationens videregående verden
 • Lær hvorfor de fleste fejler i meditation, – vi identificerer de fælder, som får de fleste til at stoppe inden de opnår resultater, så vel som de større forhindringer der på langt sigt endda kan blokere de erfarne fra at nå deres højeste mål.
 • Brug meditation som redskab til fremskyndet selvudvikling – det er den hurtigste vej til at blive den, du gerne vil være og til at fjerne alle begrænsninger og alt det, der afholder dig fra at være dig selv.

Hvem har glæde af dette kursus

1. Folk, der gerne vil have adgang til deres fulde mentale potentiale

Meditation er kongevejen, til at forbedre hjernens kapacitet, herunder sindets evne til at fokusere, klarhed og intelligens. Meditation hjælper dig til at lære hurtigere, øger effektiviteten i alle handlinger og gør dig mere produktiv. Meditation giver også mulighed for at du kan udforske og vække din bevidsthed og dine latente og ubevidste mentale evner.

2. Folk, der oplever fysisk, mental eller emotionel stress

Folk, der er interesserede i at lære, hvordan de kan håndtere sindets uro og uønskede tanker, i at lære metoder til at forbedre den følelsesmæssige balance, og give et boost til kreativiteten og sindets effektivitet og som gerne vil virkeliggøre deres fulde potentiale.

3. Seriøst spirituelt søgende

Folk, der ønsker at fremskynde deres spirituelle vækst og udvikling, at lære de mest effektive teknikker og metoder, som blev brugt i de ældgamle hemmelige spirituelle retninger og derved opnå de højeste spirituelle mål.

De fleste, der studerer i Natha, kommer fordi de søger ægte viden og virksomme metoder til at opnå transformation eller andre specifikke mål. De fandt ud af, at “yoga” og “meditation” hjælper dem, med at opnå disse mål.

Resultaterne taler for sig selv, hvilket er grunden til at mange af dem, der underviser eller studerer i Natha har praktiseret i mere end 20 år og stadig bliver ved med at transformerer sig selv ved at praktisere!

Buddha blev spurgt: “Hvad har du opnået gennem meditation?”

Han svarede: “Intet!”

Så tilføjede han: “Men lad mig fortælle dig, hvad jeg er sluppet af med: vrede, angst, depression, usikkerhed og frygt for alderdom og død.”

Sådan fungerer det

Trin 1: Holdet

Det første år varer en session 2 timer fordelt på teori og praksis.

Teori (ca. 40 minutter)

Det første år undervises der i:

 • sindets basale mekanismer
 • koncentration og renselsesteknikker
 • Patanjali’s 8 stadier for at opnå succes med meditation

Praksis (ca. 80 minutter)

1. Indledende opmærksomhed og opvarmningsøvelser

En praksis session starter med en indledende opmærksomhedsfase og opvarmningsøvelser, hvilket aktiverer de gavnlige subtile energier (både de psykiske og de mentale) i os.

2. YOGA teknikker, der er udvalgt for deres evne til at fremme meditation

Praksissen kan være asanas, pranayama, koncentrationsøvelser, meditation og andre teknikker, der bliver undervist på kurset.

3. Den fuldkomne yogiske afspænding 

Den fuldkomne yogiske afspænding har først en fase med aktiv, bevidst afspænding af hele vores væsen og derefter en fase, hvor vi “udvider bevidstheden”.

4. Mental træning metoder og meditation

Trin 2: Individuel Praksis

Vi opfordrer kursisterne til at vælge de teknikker og metoder, der er til størst gavn og glæde for dem.

Det er bedre at have en konsekvent daglig praksis end bare at praktisere ind imellem. I løbet af kurset samler du en ”selvudviklings-værktøjskasse”, hvor du kende de præcise effekter af hver teknik og indre attituder, du lærer i klassen.

Efter noget tid vil du have en rigdom af viden og teknikker, mere end du kan praktisere på en dag. Nogle teknikker er bedst til at forbedre koncentrationen, mens andre gør afspændingen dybere og andre igen styrker ryggen og gør det muligt for dig at sidde i meditation uden smerte.

Vi opfordrer dig til at vælge de teknikker til din daglige praksis, som er baseret på specifikke resultater og transformationer, du ønsker at opnå, men vælg også dem du nyder mest, for det vil fremkalde entusiasme til at praktisere endnu mere.

Du er også velkommen til at bede din lærer om råd til, hvordan du skal tilrettelægge din daglige træning på en måde, der passer til dig og dit liv nu.

Trin 3: Transformation

Effekten af de teknikker du får på det Esoteriske Meditationskursus:

 • Frihed fra mental agitation, mindre mental støj, færre uønskede tanker, af den slags der gentager sig selv 117 gange hver dag.
 • Mere energi, din hjerne bruger meget energi. Så snart du bliver i stand til at slå sindet fra, når der ikke er brug for det, så kan al den energi blive brugt til noget bedre.
 • Vælg dit liv bevidst, evnen til at beherske sindet gør det muligt at gå i den retning du ønsker, og at handle bevidst i stedet ubevidst at reagere
 • Større lykke, solen skinner altid oven over skyerne og meditation fjerner tankeskyerne på din indre himmel. Meditation giver os spontane øjeblikke med ekstatisk lykke, der springer op fra vores indre dyb.
 • Følelsesmæssig intimitet, et overaktivt sind forhindrer dig i at kunne mærke dig selv og være fuldt til stede. Meditation bringer dig tættere på dig selv og ind i en tilstand af ren væren. I denne tilstand kan du også komme i dyb forbindelse med andre.
 • Mindre stress, stress kan beskrives ved en anspændt og sammentrukket bevidsthed, der ikke har plads til at bevæge sig. Meditation giver afspænding og udvidelse af bevidstheden, så det, der før syntes som store problemer, nu fremstår som meget små i dit bevidsthedsrum.
 • Øget handlekraft, større klarhed og mindre spildtid, samtidig med at der ikke er nogen selvmodsigende tendenser, der trækker dig i hver sin retning, så du får topmålet af handlekraft.
 • Frihed fra indre begrænsninger, meditation hjælper dig til at give slip på begrænsende forestillinger og ting du ikke tror du kan. I stedet ser du mulighed, du ikke før kunne se.
 • Du forstår dig selv bedre, øget selvbevidsthed bringer forståelsens lys med sig, det øger også ens tolerance, tilgivelse og medfølelse både med dig selv og andre.
 • Evnen til at handle på trods af frygt, frygt kan være paralyserende og skabe panik. Frygt får os til at indsnævre vores udsyn og aktiverer kæmp-eller-flygt mekanismen i os, hvilket er nyttigt hvis vi møder en vild tiger, men ikke så nyttig i de fleste daglige ikke-livstruende situationer.  Når din bevidsthed er mere centreret, rolig og udvidet, kan du opnå evnen til at løfte dig op over instinktbaserede reaktioner.
 • Adgang til det supramentale, gradvis vækkelse af “buddhi”, det intuitive sind 

Andre fordele, som kursisterne har fortalt om:

 • Forbedrede sociale og intime forhold, – når vi opnår dybere forståelse for os selv, får vi også øget empati, medfølelse og forståelse for andre
 • Øget effektivitet i anvendelsen af de mentale og kreative energier (bedre fokus og større mental klarhed)
 • Fjernelse af indre spændinger og blokeringer, både fysisk, mentalt og emotionelt
 • Øget energiniveau og meget mere positive indre tilstande (lykke, glæde, entusiasme)
 • Dybere afspænding til daglig
 • Bedre søvnkvalitet

Praktiske informationer:

Det første år varer en session 2 timer, hvoraf der er ca. 80 minutters praksis og ca. 40 minutters teori.

Der er 46-48 kursusgange på et år, 1 gang om ugen med sommerferie i hele august, og næste årgang starter igen i september.

For kursister i Århus: bemærk at kursusformatet er ændret. Du kan se detaljerne i skemaet nedenfor.

1.års hold er åbne for nye indtil Laya Yoga initiationen (normalt i april).

Efter den exceptionelle initiation er holdet lukket for nytilkomne.

Dem, der finder ud af at de gerne vil deltage efter april, må vente til et nyt 1. års hold starter i september.

Det er kun muligt at starte på et 1. års hold, selv hvis man har erfaring med meditation allerede.

Man kan ikke springe et år over, hvilket skyldes at kursets indhold bygger videre på de teknikker og det praksisgrundlag der lægges de første år.

Selv hvis du har erfaring med meditation, anbefaler vi at du bevarer en åben indstilling til at lære alt fra begyndelsen og minder om det gamle ordsprog der siger: “erkend at du intet ved, dette er det første trin til at opnå sand viden”. Vi stoler på at du hurtig vil opdage, at der er mange værdifulde ting i kurset, som kan vise sig at være en åbenbaring, selv i tilfælde af at du har mediteret i mange år.

Year 1 Meditation Kursus

Mondays 19.30 - 21.30 with Sahajananda Porslund (Starting 20/9)CopenhagenENG

 

 

*Alle hold er åbne til marts 2021.

VIL DU PRØVE?