ESOTERISK TANTRA YOGA

Retningen for INTENS bevidsthedsudvidelse

Hvad er Tantra?

Tantra er en retning, hvor man erkender Sandheden ved at lære af alle sine livserfaringer

Det er en retning, der passer godt til dem, der ønsker at leve livet fuldt ud, at opleve alt, hvad livet byder på og at gøre enhver livssituation til en mulighed for vækst.

Tantra anbefaler, at vi lever alle livets oplevelser fuldt og helt, hvilket indbefatter at vi bevidst og modigt udforsker alt i vores liv.

Tantra anbefaler ikke at fornægte eller ignorere nogen af livets aspekter, men at vi lærer fra alt, livet bringer os, så selve livet bliver vores største læremester.

Tantra lærer os at nøglen til at leve livet bevidst og ekstatisk er:

At være rolig, klar og centreret i stormens øje, selv når livet raser omkring dig.

At sige JA til enhver lektion og enhver situation, glæde og udfordring livet bringer.

At favne det hele, og opleve det igen og igen, helt frisk og nyt i hvert eneste øjeblik. 

At lære af det hele og vedvarende transformere, indtil vi har opfyldt vores højeste spirituelle potentiale.

“Ingen opnår perfektion ved praktisere kedelige og svære teknikker.

Perfektion opnås nemt gennem fuldkommen behersket og bevidst tilfredsstillelse af vores begær.”

Kularnava Tantra

Hvad du skal vide om Tantra

1. Tantra er en ægte spirituel retning baseret på direkte erkendelse af de Guddommelige Love og Principper.

Den tantriske praksis guider aspiranten mod fuldkommen og harmonisk udvikling af deres krop, sind og personlighed, og videre til den endelige spirituelle virkeliggørelse, som nogen spirituelle traditioner kalder Selv-Realisering.

De metoder, der gives i Tantra, har til hensigt at fremkalde en gradvis udvidelse af bevidstheden gennem bevidst assimilering af den læring, hverdagens livserfaringer bringer os.

2. Tantra er en retning, hvor vi lever utilknyttet og samtidig fuldt engagerede i Verden.

Tantrikeren oplever følelser som lykke, harmoni, wellness og intens nydelse, men de oplever også frustrationer, irritation og smerte.

Uanset hvad, sigter tantrikeren mod at centrere sig i tilstanden af at være et utilknyttet vidne, der fuldt og helt nyder hvert et øjeblik og samtidig forbliver uden tilknytning.

3. I den tantriske retning, udvikler man sig og opnår kontrol over alle livets kræfter ved at udvikle ”kontrol-faktoren”: bevidstheden.

Gennem gradvis bevidsthedsudvidelse, bliver tantrikeren i stand til at transformere alle energi-manifestationer og bruge dem som opløftende drivkræfter i den spirituelle udvikling

Dette indbefatter også at blive opmærksom på negative tilstande og erstatte dem med de komplementære positive tilstande.

Kursisten bliver opmærksom på deres iboende gaver og talenter, og de bliver i stand til at kultivere dem og få dem til at blomstre til deres højeste potentiale.

4. Tantra giver valgfrihed, tantrikeren (og kursisten) vælger selv, hvordan de går vejen mod evolution.

Tantra lærer os mekanismerne i evolution, der er baseret på universelle Love og Principper. Dette påvirker konsekvenserne af vores handlinger, og med denne viden, kan tantrikeren frit vælge deres handlinger.

5. Tantra fører moderne videnskab og spiritualitet sammen i et system, hvor alle teorier valideres gennem direkte erfaring.

I kurset er der ingen, der bliver bedt om at ‘tro’ på de informationer, de bliver præsenteret for. Kursisterne må praktisere teknikkerne, og så vil svaret på alle deres spørgsmål i sidste ende blive givet gennem deres egen direkte erfaring.

Hverken blind tro eller en viden, der kun er mental, er nok til at fremkalde sand transformation og erkendelse. Selv hvis man tror på alt det, man får at vide på kurset, er det meningsløst, hvis man ikke også kommer til at opleve det selv.

I den grad man praktiserer teknikkerne, vil man opdage andre aspekter af realiteten og til sidst vil man opdage realiteten, som en universal helhed. Alt, der bliver præsenteret i dette kursus, valideres gennem kursistens egen direkte oplevelse.

6. Tantra bidrager med de praktiske metoder, der gør KÆRLIGHED til drivkraften for dyb menneskelig transformation.

Når Tantra praktiseres i parforholdet, bliver det til en slags parmeditation, der udspringer af sammensmeltningen mellem de feminine og de maskuline aspekter.

Tantra er dog ikke bare et sæt teknikker, det en livsstil baseret på kærlighed; en bøn; en dyb afspænding ind i hjertet, hvor du når så dybt ind at du og din elskede smelter sammen, meget dybere end kroppene, som universets grundlæggende maskuline og feminine kræfter.

Tantra inviterer til at opdage den hellige dimension af den intime sammensmeltning (fusion), hvor både krop, sjæl og bevidsthed vibrerer i samklang. Det er ikke noget, man kan opnå på en dag, det er en udviklingsvej, der kræver fuldkommen dedikation. Det er kunsten fuldt ud at opleve hvert eneste øjeblik i livet og leve det så intenst, som var det vores sidste øjeblik.

7. Tantra fornægter ikke nogen af livets aspekter, men finder i stedet den spirituelle lektie og mening i alt.

Tantra er en ældgammel spirituel livsstil, et system der giver personlig og spirituel udvikling ved at transformere alle energier og alle begær og rette dem mod de højeste spirituelle mål.

Det er ikke en filosofi, men en måde at leve på. Det er ikke noget, du ved, men noget du gør. Det er en måde at leve på, hvor du favner alt; måden vi går på, måden vi taler på, måden vi spiser på, måden vi trækker vejret på, måden vi sover på, måden vi reagerer på og den måde vi elsker på. Alt er forbundet med hinanden, og du er forbundet med alt.

8. Tantra er en udviklingsvej baseret på større og større dybde og intensitet, hvor man bliver ved med at lære

Tantra åbenbarer altid mere for os end man først tror. Når du først har oplevet dybde, tager Tantra dig endnu dybere. Når du først har oplevet intensitet, så bliver det kun endnu mere intenst.

Tantra er så meget mere end bare røgelse og akrobatiske kama sutra stillinger. Det er meget mere end bare at se hinanden dybt i øjnene. Det er endda meget mere end at elske med meget større intimitet og hjerteforbindelse. Det er mere end strækøvelser, ritualer eller meditationsteknikker.

Det er mere end at lære, hvordan man får adgang til den erotiske energis enorme kraft og opnår ekstatiske multiorgasmer, der fører til endnu dybere erkendelser og lader dig opleve selve bevidsthedens essens, din egen essens hinsides sindet og personligheden, kernen af dit eget uberørte Hjerte… dit Sande Selvs enorme dimensioner.

Hvem har glæde af Tantra kurset

1. Folk, der interesserer sig for livets “dybere ting”

Folk, der er interesseret i livets mening og svaret på eksistentielle spørgsmål som “Hvem er jeg, Hvorfor er jeg født, Hvad er meningen med mit liv, Hvor kommer jeg fra, Hvad sker der med mig, når jeg dør?”

2. Seriøst spirituelt søgende

Folk, der ønsker at fremskynde deres spirituelle vækst og udvikling, at lære de mest effektive teknikker og metoder, som blev brugt i ældgamle hemmelige spirituelle retninger, og derved opnå de højeste spirituelle mål.

3. Folk, som er vækst-orienterede

Folk, der er interesseret i at lære metoder til at opnå bedre helbred og velbefindende, til at øge kreativiteten og mentale færdigheder, samt at realisere deres fulde potentiale.

De fleste, der studerer i Natha, kommer fordi de søger ægte viden og virksomme metoder til at opnå transformation eller andre specifikke mål. De fandt ud af, at “yoga” og “meditation” hjælper dem, med at opnå disse mål.

Resultaterne taler for sig selv, hvilket er grunden til at mange af dem, der underviser eller studerer i Natha har praktiseret i mere end 20 år og stadig transformerer sig ved at praktisere!

Om det Esoteriske Tantra Yoga Kursus

På det Esoteriske Tantra Yoga kursus ser vi Tantra, som en spirituel videnskab, med en systematisk tilgang til evolution og selvudvikling henvendt til dem, der gerne vil lære af deres egne direkte erfaringer og transformere ved at leve livet fuldt og frit.

Kursets første år bruges på at etablere fundamentale begreber som:

 

 • Polaritetsspillet (mellem de maskuline og de feminine aspekter), tiltrækningens mekanismer
 • De Subtile kraftscentre (chakras) og energibaner i kroppen (nadis/meridians) der påvirker vores psykologi og adfærd
 • Forskellige Tantriske redskaber og teknikker, som asanas, pranayama, meditation og visualisering, med henblik på at skabe specifikke transformationer i vores indre tilstande og dagligdag

Hvad lærer du

Niveau 1:

September – December

 

Modul 1: Grundviden og basale tantriske praksisser

– Kort over det menneskelige energisystem, den subtile anatomi og energiarbejde

– Polaritetens kraft, Shiva/Shakti, at forstå femininitet og maskulinitet

– Loven om tiltrækning, baseret på resonans og andre tantriske principper

Modul 2: Den vitale livskraft og rodchakraet

– Asanas, teknikker og meditationer til at aktivere Muladhara chakra

– Vigtigheden af vitalitet, jordforbindelse, stabilitet og vores latente potentiale

– Kundalini Shakti

– Det fremherskende bevidsthedsniveau, indre attituder og begrænsninger 

Niveau 1:

Januar – Marts

 

Modul 3: Seksualitet og den sakrale plexus

– Asanas, teknikker og meditationer til at aktivere Svadhistana chakra

– Vigtigheden af seksuel kontinens, kreativitet, imagination, intens nydelse

– Tantrisk erotik, multiorgiastisk mand/kvinde, transmutation og sublimation

 

Modul 4: Personlig ydeevne, viljestyrke og bevidst selvudvikling

– Asanas, teknikker og meditationer til at aktivere Manipura chakra

– Vigtigheden af indre alkymi, den sublime ild, selvtillid og bevidst indsats

– Tantrisk moralitet, Yama/Niyama, egoprincippet, sund kost og livsstil

Modul 5: At leve fra Hjertet, emotionel balance og cardio plexus

– Asanas, teknikker og meditationer til at aktivere Anahata chakra

– Vigtigheden af aktiv kærlighed, empati, accept, ydmyghed og generøsitet

– at leve fra hjertet på den spirituelle vej, tantriske parforhold

Niveau 1:

April – Juni

 

Modul 6: Intuition, hukommelse og højere opfattelsesevne

– Asanas, teknikker og meditationer til at aktivere Vishuddha chakra

– Vigtigheden af sansen for mystik, intuitiv intelligens, kunst og inspiration

– Esoteriske elementer om vibration, subtile lyde (mantras), Akasha Tattva

 

Modul 7: Mental power, meditation og det tredje øje

– Asanas, teknikker og meditationer til at aktivere Ajna chakra

– Vigtigheden af klarhed, skelneevne, hukommelse, fokus og mental hygiejne

– Meditation og Laya Yoga, kreativ visualisering, principper for mental kontrol

Curriculum Niveau 2 (2. år)

 

L2 Modul 1: Transpersonlig psykologi og kronechakraet Sahasrara

L2 Modul 2: Tantrisk Alkymi og Indre Transformation

L2 Modul 3: Prana og Pranayama, Yoga Nidra, bevidst søvn

L2 Modul 4: Transfiguration og ”Hvem er klar til Tantra?”

L2 Modul 5: Mahavidya Yoga og den Store Kosmiske Kraft Kali

L2 Modul 6: Tantrisk Erotik og Elskovsstillinger

L2 Modul 7: Hemmeligheden om det Tantriske Parforhold

Curriculum Niveau 3 (3. år)

 

L3 Modul 1: Kundalini Yoga

L3 Modul 2: Power Polaritets Yoga

L3 Modul 3: Den Spirituelle Helt i Tantra

L3 Modul 4: Esoterisk viden om Chakraerne

L3 Modul 5: Mahavidya Yoga og den Store Kosmiske Kraft Tara

L3 Modul 6: Redskaber til at kende dig selv – Esoterisk Astrologi

L3 Modul 7: Bevidsthed og Energi – Tantrisk Magi og Ritualer

 

Videregående Niveauer:

 

På de videregående niveauer af det Intensive tantrakursus fortsætter vi rejsen til dyb indre transformation.

Der er kapitler om hemmeligheden ved berøring og tantrisk massage, om at gå dybere i forståelsen af den esoteriske tantriske seksualitet og hellig erotik. Sløret bliver løftet for mere viden om det tantriske parforhold med særlige kapitler om mænd og kvinder og hvad det vil sige at spiritualisere et forhold og skabe en “lykkefabrik”.

Vi udforsker hemmeligheden ved begær og de grundlæggende behov, som begær viser hen til. Vi udforsker sindets mekanismer og bevidstheden, der sikrer os en dyb selvbevidsthed og succes i meditation. Vi lærer de grundlæggende tantriske principper for at leve bevist og for at  operere med energier: princippet om spontanitet, princippet om at handle uden tøven, princippet om opmærksomt nærvær i nuet, princippet om akkumulering af energi, princippet om aktion og reaktion, det okkulte princip om rytme og gentagelse.

Sådan er forløbet

Trin 1: Holdet

Hver session varer 2,5 time og har både teori og praksis

For eksempel kan en session være sammensat som følger:

 • Åbnings meditation med musik for at komme i resonans med temaet for dagens session
 • Praksis af asanas, pranayama, meditationer og andre Tantriske teknikker, der hjælper med til at skabe specifikke effekter i os, for eksempel kan de øge vitalitet, øge bevidsthed om og intensiteten i nydelse, øge selvtillid og viljestyrke, empati og forståelsen af andre mennesker osv.
 • Detaljeret foredrag om dagens emne
 • Spørgsmål og svar, gruppediskussion
 • Afsluttende meditation

Hvad du kan forvente af hver session:

 • Yderst effektive og praktiske tantriske metoder og øvelser
 • Detaljeret skriftligt kursusmateriale med beskrivelse af de teknikker, du lærer, effekten af hver teknik på det fysiske, emotionelle, mentale og spirituelle plan*
 • Vejledning – underviseren tjekker og retter på din udførelse af stillingerne, svarer på spørgsmål og hjælper dig med korrekt at anvende teorien og praktisere, så du kan transformere dit liv

*Vi anbefaler kursisterne at studere kursusmaterialet hjemme inden næste session. Kursusmaterialet er så omfattende og dybdegående at det ikke er muligt at fremlægge al information i løbet af en session.

Trin 2: Individuel Praksis

Vi opfordrer kursisterne til at vælge de teknikker og metoder, der er til størst gavn og glæde for dem.

Når kursisten har lært mekanismerne bag de teknikker, de har fået i klassen og kender effekterne, kan de frit vælge dem, de foretrækker at fortsætte med derhjemme.

Det er kursisten, der bestemmer hvad han vil praktisere, I kurset opnår kursisterne den nødvendige vide, forståelse og træning for at de selv kan vælge de teknikker og metoder, der er mest effektive for dem. Der er teknikker, som er bedst til at forbedre mental koncentration, andre giver dybere afspænding og andre igen sørger for hurtig regeneration og healing.

Kurset er en forberedelse til at kursisterne selv kan vælge intelligent; hvilke asanas (yogastillinger) og hvilke meditationsteknikker de vil praktisere dagligt for at opnå de specifikke resultater og transformationer, de ønsker.

Trin 3: Transformation

Nogle af de fordele og transformationer, kursisterne oplever i løbet af kurset:

 • Øget kapacitet og anvendelse af det mentale og kreative potentiale, og øget evne til at få adgang til højere intuitioner
 • Bedre bevidsthed om og kontrol over følelserne
 • Konstant voksende selvbevidsthed, herunder bevidsthed om vores unikke kvaliteter, gaver, talenter og udfordringer
 • Større dybde i afspænding og daglig regenerering
 • Et beriget kærlighedsliv og dybere viden om seksualiteten
 • Vækkelse af det erotiske potentiale og hemmeligheden bag den tantriske orgasme
 • Den indre kraft og passion for livet er tændt
 • Mere maskulin stamina og ”stand-up power”
 • Mere feminin charme, skønhed og vækkelse af vores indre Gudinde
 • Ærlige hjertelige forbindelser og nye meningsfulde venskaber
 • Personlig vejledning fra erfarne tantriske undervisere
 • Øget viljestyrke, disciplin og selvkontrol samtidig med at vi er afspændt
 • Effektiv stress management og emotionel balance
 • Dybere indsigt i intimitet og parforhold
 • Unikke initieringer i Tantriske teknikker
 • Indre positive transformationer og en dybere følelse af, at der er mening med dit liv og at du hører til

Livsændrende transformationer fremskyndes

Med øget selvbevidsthed, som kursisten udvikler gennem yogapraksis, opnås øget klarhed og erkendelse omkring effekten af deres handlinger, for eksempel, hvordan kosten og den luft vi indånder, påvirker vores mentale og følelsesmæssige tilstand.

En ting, vi ofte hører fra vores kursister, er at de “naturligt”, spontant stoppede med at ryge kun få uger eller måneder efter at de startede på kurset, selv i tilfælde hvor de havde kæmpet med at stoppe i årtier.

Vi garanterer selvfølgelig ikke at disse virkninger vil ske, da de afhænger af mange individuelle faktorer. Men vi kan med sikkerhed sige, at de livsændrende transformationer viser sig hurtigt hos dem, der praktiserer med dedikation og entusiasme, – det ser vi hele tiden!

Praktisk information:

 

Det første år varer en session 2,5 time, hvoraf ca. 90 minutter er praksis og ca. 60 minutter er teori.

Der er 46-48 sessioner på et år, så 1 gang om ugen. Der er sommerferie i hele august måned og så starter vi op på næste årgang i september.

For nye er det kun muligt at starte på et 1. års hold. Man kan ikke springe et år over, da undervisningen hele tiden bygger videre på det grundlag, der er langt i forrige sessioner.

Deltag i både Yoga og Tantra 1. år og få 50% rabat på Tantrakurset. Denne rabat gives, fordi de første 18 måneder på de to kurser dækker over en del af de samme grundlæggende emner (chakras, asanas, pranayama, osv). Efter 18 måneder begynder indholdet at dække meget forskellige områder, og derfor betales hvert kursus for sig.

1. års holdet er åbent for tilmeldinger indtil vi starter på Laya Yoga initieringen (typisk i april). Efter at denne exceptionelle initiering er givet, lukkes holdet for nytilkomne.

Dem, der bliver interesseret i at tilmelde sig senere end april, må så vente til det næste 1. års hold starter op i september.

Year 1 Tantra Kursus

Mondays 17.00 - 19.30 with Richard Løvlund & Angela Østergaard (Starting 20/9)CopenhagenDAN
Thursdays 17.00 - 19.30 with Sahajananda Porslund & Aida Curak (Starting 23/9)CopenhagenENG
Mondays 17.00-19.30 with Ananda & Ulrik (Starting 20/9)ÅrhusENG
Tuesdays 19.45-22.15 with Emmeline & Ulrik (Starting 21/9)ÅrhusDAN
TBAOdensen/a
 

*All classes are open until March 2021.

Want to try our courses?